Van herberg tot Casino (copy 1)

Deze zes historische horecaondernemingen vertellen een verhaal. Ze laten zien hoe onze horeca zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld en tot op de dag van vandaag van waarde is voor veel mensen.

Wapen van Baarderadeel

Dit café in het Friese Jorwert, sinds 1826 bekend als Het Wapen van Baarderadeel, wordt in 1511 voor het eerst als herberg genoemd. Destijds werd er in  de herberg ook recht gesproken voor lichte vergrijpen, maar het was vooral een belangrijk ontmoetingspunt voor de schippers en kooplui die boter en kaas naar Leeuwarden en Sneek vervoerden. Door de eeuwen heen hadden de uitbaters vrijwel altijd een tweede beroep zoals veehouder, timmerman of bakker.

Jowert kreeg de afgelopen decennia steeds meer bekendheid door het jaarlijkse lepenloftspul dat wordt gespeeld in de notaristuin achter het café.