Medemblik, Oudevaartsgat 8

Categorieën

  • Monumenten
  • voor 1800

Misschien wel één van de meest bekende historische gebouwen in gemeente Medemblik: Kasteel Radboud.

Kasteel Radboud vindt u aan de oostkant van de haven van Medemblik. Graaf Floris V liet in 1288 een burcht bouwen in Medemblik aan het Almere, het huidige IJsselmeer. De burcht was onderdeel van een serie van vijf dwangburchten om de opstandige Westfriezen in bedwang te houden. Het enige kasteel dat nog bewaard is gebleven, is het kasteel te Medemblik. Het kasteel dateert uit 1288. Kasteel Medemblik wordt ook wel Kasteel Radboud genoemd, omdat het volgens de legende zou zijn gebouwd op de funderingen van de burcht van koning Radboud van de Friezen, die volgens de Divisiekroniek (1517) van Cornelius Aurelius in Medemblik zijn koninklijke woonstede zou hebben gehad.

Oorspronkelijk had het kasteel in grote lijnen dezelfde plattegrond als het Muiderslot. Daarvan zijn nog twee woonvleugels, twee vierkante torens en een ronde hoektoren in tact. De rest is in de loop der eeuwen verdwenen, alleen de contouren zijn nog zichtbaar.

Tijdens het Tweede beleg van Medemblik in 1517 werd het kasteel belegerd door de Friese rebellenlegers van Pier Gerlofs Donia en Wijerd Jelckama.

Na 1578 werden er stadswallen aangelegd en verloor het kasteel zijn functie als verdedigingswerk en toevluchtsoord; het raakte in verval. Er heeft nooit een adellijk geslacht gewoond op het kasteel. Van 1890 tot 1897 zijn restauraties uitgevoerd, onder leiding van P.J.H.Cuypers. Kasteel Radboud was van 1889 tot 15 januari 2016 eigendom van de Nederlandse staat en viel destijds onder de Rijksgebouwendienst. Het monument is op 15 januari 2016 overgedragen aan de Nationale Monumentenorganisatie.

Op 4 september 1939 werd Rembrandts schilderij De Nachtwacht hier tijdelijk in veiligheid gebracht, voordat het in mei 1940 naar een bunker in de duinen bij Castricum verhuisde.

Daarna onderging het kasteel in 2018 nogmaals een grote renovatie. Er zijn meer ruimtes beschikbaar gesteld voor diverse mogelijkheden, bezienswaardigheden, exposities en tentoonstellingen.