Erfgoedvisie gemeente Medemblik

Met het vaststellen van de cultuurnota “Cultuur op Stoom” heeft de gemeenteraad in 2018 de eerste erfgoedvisie van de gemeente Medemblik vastgesteld.

“In een wereld die om ons heen verandert, is erfgoed een punt van herkenning. Het is een onvervangbare rijkdom die onze gemeente aantrekkelijk maakt om te wonen, te werken en te bezoeken. We waarderen ons erfgoed en beschouwen het als een onderscheidende factor. Daarom willen we erfgoed behouden, gebruiken, laten zien en er over vertellen.

Erfgoed is een bron voor bestaande en nieuwe verhalen van Medemblik. Deze verhalen vertellen onze eigen geschiedenis. Andersom brengen verhalen erfgoed tot leven en maken het toegankelijk. Zo blijven we als inwoners en bezoekers genieten van de geschiedenis en de schoonheid van de gemeente Medemblik!”

Met het vaststellen van de visie is bepaald dat er stappen moeten worden gezet om het rijke pallet aan erfgoed te behouden, te gebruiken, te laten zien en er over te vertellen. Gemeente Medemblik bezit immers een rijkdom aan cultureel erfgoed. Het beschikt over een prachtige historische binnenstad aan het IJsselmeer, omgeven door een landelijk gebied met schitterende dorpskernen. Er zijn oude stolpboerderijen, een beroemd kasteel, mystieke kerkjes, beschermde dorpsgezichten, een werkend stoomgemaal en bijzondere musea. Je kan hier fietsen, wandelen en varen in authentieke cultuurlandschappen en genieten van de Westfriese cultuur - met goed eten en gezellige dorpstradities zoals de harddraverij en de jaarlijkse kermis.